Tähelepanu parkimisel

Auto on võimalik parkida Spordihalli taha ehk hoovi poolsesse parklasse. 

Parklasse pääseb sissesõiduga Tallinna Linnatranspordi AS fooriga ristmikult. Enne väravaid pööra vaskakule.

Palume autot benssinijaama territooriumile mitte parkida.